Úvod do nerovnic
Úvod do nerovnic (8/9) · 5:12

Slovní úloha na sčítání v rámci nerovnic Na číselné ose si ukážeme a vysvětlíme výsledek slovní úlohy, kterým bude nerovnice.

video