Úvod do nerovnic
Úvod do nerovnic (3/9) · 2:00

Nerovnice - řešení jedním krokem Řešení nerovnice: x + 8 je menší než nebo rovno 6 a její grafické znázornění.

video