Lineární nerovnice I
Lineární nerovnice I (3/9) · 5:38

Řešení jednoduché nerovnice Zjistíme řešení nerovnice a ověříme si dosazením a na číselné ose, že je naše řešení správné.

Navazuje na Úvod do nerovnic.
video