Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (4/26) · 5:02

Rozklad kvadratických trojčlenů na součin 3 V tomto videu je ukázáno, jak se rozkládá na součin kvadratický trojčlen, který má před kvadratickým členem jiné číslo než jedničku.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video