Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (23/26) · 1:44

Odčítání mnohočlenů Ukážeme si, že odečítání mnohočlenů se řídí stejnými pravidly, jako jsme si již procvičovali u jejich sčítání.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video