Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (2/26) · 4:20

Rozklad kvadratických trojčlenů na součin 1 Příklady, které ukazují jak pomocí koeficintů kvadratického trojčlenu najít rozklad na součin dvou závorek.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video