Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (5/26) · 3:28

Úvod do vytýkání Jak funguje vytýkání? Pokud vytýkáme pouze čísla, nalezneme největší společný dělitel, dáme před závorku a vydělíme jí členy mnohočlenu.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video