Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (8/26) · 5:54

Vytýkání z mnohočlenu Názorný příklad toho, jak s pomocí nalezení největšího dělitele jednočlenů v mnohočlenu lze vytknout před závorku.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video