Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (13/26) · 5:48

Násobení dvojčlenů Pro roznásobení dvou závorek o dvou členech existují pravidla. Zde jsou ukázány hned dva různé způsoby, jak je dodržet.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video