Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (22/26) · 2:01

Sčítání mnohočlenů 2 Další procvičení správného sčítání mnohočlenů.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
Máme zjednodušit (5 x na druhou plus 8x minus 3) plus (2 x na druhou minus 7x plus 13x). Vše co uděláme, je, že dáme k sobě členy se stejnou mocninou, členy, které mají 'x' umocněno na stejný mocnitel. A nejprve se zbavíme těchto závorek zde, protože máme celý tento výraz a k němu přičítáme tento celý výraz. Závorky nám vlastně nemění pořadí operací. Jen to přepíšu, tentokrát bez závorek. Máme tedy 5 x na druhou plus 8x minus 3 plus 2 x na druhou. Kdyby to bylo minus, přenesli bychom znaménko minus, ale ono není. Takže plus 2 x na druhou minus 7x plus 13x. Teď se podívejme na různé členy, které mají různé řády 'x'. Začneme s členy 'x' na druhou. Máme 5 x na druhou zde a pak 2 x na druhou zde. 5 něčeho plus 2 něčeho stejného bude 7 toho něčeho. Tohle bude 7 x na druhou. Teď se podívejme na členy 'x'. Máme 8x zde. Máme -7x a tady máme plus 13x. Pokud máme 8 něčeho minus 7 něčeho, budeme mít jen 1 toho něčeho. Pokud pak přidáme 14 toho něčeho navíc, budeme mít 15. Takže to bude plus 15x. 8x minus 7x…promiňte. Budeme mít 14x. 8 minus 7 je 1, plus 13 je 14. Plus 14x. To jsou tyto tři členy. 8x minus 7x plus 13x. Konečně, máme -3, nebo minus 3, záleží na vás. A to je jediný konstantní člen. Mohli byste říct, že je to 'x' na nultou. Je to konstantní člen, není násoben 'x' a je tady jediný, takže minus 3. Zjednodušili jsme to, jak nejvíce to šlo. Jsme hotovi.
video