Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (22/26) · 2:01

Sčítání mnohočlenů 2 Další procvičení správného sčítání mnohočlenů.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video