Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (24/26) · 6:22

Řešení kvadratických rovnic rozkladem Zde jsou ukázány dva přístupy k řešení kvadratické rovnice pomocí rozkladu na součin.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video