Základní operace s mnohočleny
Základní operace s mnohočleny (1/26) · 16:30

Úvod do rozkladů kvadratických trojčlenů Úvodní video, ve kterém je ukázán vztah mezi koeficienty a kořeny kvadratické rovnice. Pomocí tohoto vztahu lze převést kvadratický trojčlen na součin.

Navazuje na Pokročilé výrazy s proměnnými.
video