Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (3/15) · 1:59

Práce s výrazy - dosazování 2 Prostým dosazováním do výrazů se dvěma proměnnými vypočítáme jejich hodnotu.

Navazuje na Úvod do algebry.
Zamysleme se teď nad výrazy s více než jednou proměnnou. Řekněme, že máme výraz 'a' plus 'b'. Ptám se, čemu se výraz rovná, když 'a' je rovno 5 a 'b' je rovno 7. V tom případě dosadíme za 'a' číslo 5 a dostaneme (5 plus) a namísto 'b' dosadíme 7. Máme tedy 5 plus 7, a to se rovná 12. Zkusme jiný příklad. Máme výraz 10 krát 'x' minus 3 krát 'y'. Zamysleme se nad tím, čemu je výraz roven, když 'x' se rovná -1 a 'y' se rovná 5. Zbývá jen dosadit. 10 krát... Dosadíme za 'x', které se rovná -1, tedy máme 10 krát -1, minus 3 krát 5. 5 jsme dosadili za 'y'. Takže 10 krát -1 se rovná -10, od čehož odečteme 3 krát 5, protože násobení má přednost před odčítáním. 3 krát 5 je 15. Máme tedy -10 minus 15, což se rovná -25. V příštím videu následuje další příklad na procvičení.
video