Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (7/15) · 1:33

Přepis výrazů ze slovního vyjádření na matematické Slovní popis výrazu v českém jazyce máme za úkol převést na řeč matematickou, tedy pomocí čísel, proměnných a znamének matematických operací.

Navazuje na Úvod do algebry.
video