Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (13/15) · 6:14

Vytýkání z výrazů Rychle si zopakujeme, co to znamená rozklad na prvočísla. Navážeme na to novou látkou, vytýkáním z dvojčlenných výrazů.

Navazuje na Úvod do algebry.
video