Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (14/15) · 5:32

Úprava výrazů V zadání příkladu je výraz, který máme porovnat s nabízenými možnostmi. Jedná se příklady na roznásobování závorek.

Navazuje na Úvod do algebry.
video