Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (5/15) · 2:05

Práce s výrazy - dosazování 4 Pojďme si vyzkoušet ještě další příklady na dosazování dvou proměnných do výrazu.

Navazuje na Úvod do algebry.
Pojďme se zamyslet o výrazech s více než jednou proměnnou. Řekněme, že mám výraz a plus... Uděláme to jednoduché, a plus b. A já chci vyřešit tento výraz, když a je 7 a b je 2. Doporučuji vám pozastavit video a zamyslet se nad tím samostatně. Kdekoliv vidíme a, nahradíme ho 7. A kde vidíme b, napíšeme 2. Takže když a je rovno 7 a b 2, tenhle výraz je 7 plus 2. To se samozřejmě rovná 9. Takže tenhle výraz by byl roven 9. V tomto případě. Pojďme udělat komplikovanější příklad. Máme výraz x krát y minus y plus x. Vlastně, uděláme z toho plus 3x. Neboli plus 3 krát x. Pojďme to vyřešit, když x je rovno 3 a y je 2. A opět vám doporučuji pozastavit video a zkusit to samostatně. Takže, všude, kde vidíme x, jej nahradíme 3. Na každé místo, kde je y, dosadíme 2. Takže tohle bude rovno 3 krát y. V tomto případě je y rovno 2. 3 krát 2 minus 2 plus 3 krát x. Ale x se teď rovná 3. Takže jak nám to vyjde? No, tohle je 3 krát 2. To je 6. A tady, 3 krát 3 je 9. Takže se to zjednoduší na 6 minus 2, což je 4, plus 9. To se rovná 13. Takže v tomto případě je výsledek 13.
video