Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (8/15) · 2:22

Přepis výrazů ze slovního vyjádření na matematické 2 Ukážeme si další příklady, kdy z věty budeme převádět na matematická vyjádření.

Navazuje na Úvod do algebry.
video