Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (2/15) · 1:59

Práce s výrazy - dosazování V česky namluveném videu si ukážeme, jak můžeme do výrazu dosazovat konkrétní hodnoty.

Navazuje na Úvod do algebry.
Místní nemocnice pořádá tombolu. Cena pro jednu osobu, která se účastní tomboly je dána následujícím výrazem: 5t plus 3, kde ‚t‘ znamená počet lístků, které tato osoba kupuje. Spočítejte hodnotu výrazu pro ‚t‘ rovno 1, ‚t‘ rovno 8 a ‚t‘ rovno 10. Začněme s první situací, kde ‚t‘ je rovno 1. Pak z tohoto výrazu dostaneme: 5 krát 1 plus 3 a víme z pořadí operací, že násobení provádíme před sčítáním, takže (5 krát 1) plus 3 se rovná 5 plus 3, to je rovno 8. Teď uděláme případ, kdy ‚t‘ je rovno 8, po dosazení budeme mít: (5 krát 8) plus 3 se rovná 40 plus 3, to je rovno 43. Zbývá nám poslední situace, kde ‚t‘ je 10. Máme (5 krát 10) plus 3 se rovná 50 plus 3, to se rovná 53. Máme hotovo.
video