Výrazy s proměnnou
Výrazy s proměnnou (10/15) · 4:33

Sčítání proměnných Pokud se s proměnnými stále nemůžeme skamarádit, zkusme si je představit jako Chucky Norrise.

Navazuje na Úvod do algebry.
Řekněme, že mám 2 Chucky Norrise (možná je to Norrisy) a k tomu přidám další 3 Chucky Norrise. Toto se může zdát docela očividné, ale kolik Chucků Norrisů teď mám? Dva Chuckové Norrisové - to můžu napsat jako Chuck Norris plus Chuck Norris. Chuck Norris plus další Chuck Norris - 2 Chuckové Norrisové. Můžete totaké vnímat jako dvakrát Chuck Norris. A tři Chuckové Norrisové. Což je také - Chuck Norris plus Chuck Norris plus další Chuck Norris. Takže máme součet, toto se může zdát velmi snadné, ale máme dohromady 1, 2, 3, 4, 5 Chucků Norrisů. Tohle by se rovnalo 5 Chuckům Norrisům. Teď trochu abstraktněji, Chuck Norris je pro naše potřeby moc skutečný. Přejděme k tradičnějšímu způsobu matematického zápisu. Pokud mám dvě x, pamatujte, že 2x jsou dvě x nebo také dvakrát x. A k tomu přidám 3x. Kolik x teď mám? 2x, to je dvakrát x, což je vlastně x plus x. Nevíme, jakou má x hodnotu, ale ať je jakákoliv, můžeme je k sobě přidat a tyto 3 x budou mít stejnou hodnotu. Použiji stejnou zelenou. Tři x budou ta hodnota plus ta stejná hodnota plus jakákoliv hodnota to je. Kolik x teď mám? Mám 1, 2, 3, 4, 5 x. Takže 2x plus 3x se rovná 5x A když se podíváte, jediné, co jsme udělali (snad to chápete), bylo, že jsme sečetli 2 čísla, která násobila x. A tato čísla, v našem případě 2 nebo 3, se nazývají koeficienty. Vznešené slovo, ale je to jen konstantní, obyčejné číslo, které násobí proměnnou. Jen jste sečetli 2 a 3, abyste dostali svých 5x. Teď se nad tím trochu více zamysleme. Vraťme se k původnímu výrazu, 2 Chuckové Norrisové plus 3 Chuckové Norrisové. Řekněme, že k tomu přidáme... ...že přidáme určitý druh... Řekněme, že sem přidáme 7 švestek. Takhle nakreslím švestku. Takže máme 7 švestek plus 2 Chuckové Norrisové plus 3 Chuckové Norrisové a řekněme, že přidám 2 švestky. Takže, co by to bylo dohromady? Nemůžu sečíst 7 + 2 + 3 + 2. Sčítali bychom jiné věci! Máme 2 Chucky Norrise a 3 Chucky Norrise. Takže to bude pořád 5 Chucků Norrisů. A pak se budeme samostatně zabývat švestkami. Máme 7 švestek a ty sčítáme s dalšími dvěma švestkami. Dostaneme 9 švestek. Takže toto se rovná 5 Chuckům Norrisům a 9 švestkám. Podobně tady, kdybych kromě 2x + 3x měl ještě 7y + 2y . 7y + 2x + 3x + 2y Co dostanu? Nemůžu sečíst x a y. Protože mohou představovat jiné číslo. Takže jediné, co můžu udělat, je sečíst x (a pak dostanu 5x) a pak odděleně sečíst y. Když mám 7y a přidám 2y, budu mít 9y. Když mám 7 něčeho a 2 něčeho, mám toho něčeho 9. Takže mám 9y. Takže sečtete toto... (udělám to v jiné barvě) Sečtete tohle a tohle, dostanete tamto. Sečtete x, dostanete toto. Snad to dává smysl. Vlastně mám ještě jeden nápad. Takže, když víme tohle, co by se stalo, kdybych měl 2x + 1 + 7x + 5? Zase, mohli byste chtít sečíst 2 plus tato 1, ale to byste sčítali jiné věci! Tohle jsou 2x, a tohle je jen číslice 1. Takže můžete sečíst jen ty x. Takže řeknete: "Mám 2x a k tomu přičtu 7x." To znamená, že teď mám 9x. A pak odděleně řeknete: "Mám jen abstraktní číslo 1 a pak dalších 5." 1 plus 5 se rovná 6.
video