Mnohočleny
Mnohočleny (2/24) · 2:07

Odčítání mnohočlenů Na konkrétním příkladě si ukážeme, jak odečítat dva mnohočleny. Nezapomeňme, že odečítat můžeme jen členy se stejnou mocninou u 'x'.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
Zjednodušte (16x plus 14) minus celý výraz (3x na druhou plus x minus 9). Pokud odečítáme celý výraz, tak je to stejné jako mít (16x plus 14) a přičíst opak tohoto výrazu. Nebo-li přičítáme minus 1 krát (3x na druhou plus x minus 9). Jiný způsob, jak se na to podívat, je: "Přiřaď toto minus ke všem výrazům." To zde budeme provádět. Přičítáme tento záporný výraz. Přičítáme jeho opak. První výraz nebudu měnit, ten je stále (16x plus 14). Ale nyní ke každému členu přiřadím minus. -1 krát (3x na druhou) je '-3x na druhou'. -1 krát (+x) je '-x'. To je '-x'. -1 krát -9 (musíte vzít v úvahu záporné číslo) -1 krát -9 je +9. Minus krát minus je plus. Takže máme +9. Nyní musíme tyto výrazy sečíst. Jaký máme nejvyšší stupeň 'x'? Chceme si to sepsat popořadě. Máme jen jedno 'x na druhou' (jeden člen druhého stupně). Máme jen jeden takový člen. Takže -3 'x na druhou'. A dále: Kolik máme členů prvního stupně? Kolik máme samotných 'x', čili 'x na první'? Máme tu 16 'x'; a z toho odečteme jedno 'x'. Odečteme jedno 'x'. Takže 16 'x' minus 'x' je 15 'x'. Pokud máme 16 položek a odečteme z toho jednu položku, máme 15 položek. A pak nakonec, tu máme 14 (můžeme to brát jako 14 krát 'x na nultou', což je 14), 14 plus 9 (jsou to oba absolutní členy a oba by se mohly vynásobit 'x na nultou'), 14 plus 9 je 23. A jsme hotovi. -3x na druhou plus 15x plus 23.
video