Mnohočleny
Mnohočleny (2/24) · 2:07

Odčítání mnohočlenů Na konkrétním příkladě si ukážeme, jak odečítat dva mnohočleny. Nezapomeňme, že odečítat můžeme jen členy se stejnou mocninou u 'x'.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video