Mnohočleny
Mnohočleny (11/24) · 2:43

Roznásobování závorky Ukážeme si, jak si poradit s častou úlohou v matematice, kterou je takzvané roznásobování závorek. Zde zatím budeme roznásobovat jen jednočlenem.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video