Mnohočleny
Mnohočleny (14/24) · 4:47

Násobení dvoučlenů Další video na roznásobování závorek, tentokrát dvoučlenných. Ukážeme si, jak na takzvanou obloučkovou metodu a odkud se vzala.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video