Mnohočleny
Mnohočleny (18/24) · 2:36

Roznásobování závorek Další příklad na roznásobování závorek, tentokrát násobíme dvoučlen mnohočlenem.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
Násobíme (10a minus 3) celým mnohočlenem (5(a na 2) plus 7a minus 1). Na toto použijeme distributivitu. Můžeme roznásobit celý tento mnohočlen, tento trojčlen, každým z těchto výrazů. Tedy (5(a na 2) plus 7a minus 1) krát 10a a pak (5(a na 2) plus 7a minus 1) krát -3. Udělejme to. Máme-li 5… Ne, uděláme to takhle: Máme tu 10a krát (5(a na 2) plus 7a minus 1) a pak máme -3 krát (5(a na 2) plus 7a minus 1) a to je distribuce odsud. To lze upravit. 10a krát (5(a na 2)). 10 krát 5 je 50, a krát (a na 2) je (a na 3). 10 krát 7 je 70, a krát a je (a na 2), 10a krát (-1) je -10a. Pak roznásobíme touto -3 celé toto. -3 krát 5(a na 2) je -15(a na 2). -3 krát 7a je -21a. -3 krát -1 je kladná 3. A teď můžeme spojit stejné hodnoty. Toto je (a na 3), takže ji napíšu sem. Teď tu máme 2 krát (něco na 2). 70(a na 2) a -15(a na 2). Sečteme je. 70(a na 2) minus 15(a na 2) je 55(a na 2). Takže plus 55(a na 2). Pak máme -10a, a tuhle -21a. -10 minus 21 je -31. Tedy -31a. A teď konečně máme poslední konstantní číslo 3, takže plus 3. A hotovo!
video