Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (5/24) · 5:54

Vytýkání z mnohočlenu Názorný příklad toho, jak s pomocí nalezení největšího dělitele jednočlenů v mnohočlenu lze vytknout před závorku.

Navazuje na Mnohočleny.
video