Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (3/24) · 2:07

Rozklad jednočlenu - příklad Máme zadaný obsah obdélníku jakožto jednočlen, a zároveň jednu jeho stranu. Naším úkolem je dopočítat druhou stranu.

Navazuje na Mnohočleny.
Máme zde obdelník a řekněme, že víme, že jeho obsah je 42x krát 'y' na třetí. Takže toto je obsah odelníku. Také víme, že výška zde je 14xy a to, co chceme udělat v tomto videu, je zjistit, jaká bude délka. A jak si umíte představit, bude to vyjádřeno algebraickým členem. Vyzývám vás k pozastavení videa a zjistěte jaká bude délka, pokud tato výška je 14xy a obsah je 42x 'y na třetí'. Jak zjistíte obsah? Vezmete vaši délku… Budu ji značit písmenem 'L'. Dám 'L' do závorek. Vezmete délku a vynásobíte ji výškou. Takže ji vynásobíme, …krát 14xy a z toho získáme náš obsah. Takže to nám dá náš obsah 42x 'y na třetí'. A jak zjistíme naši délku? No, můžeme podělit obě strany 14xy. Takže do toho. Vydělíme levou a pravou stranu 14xy. …14xy. Na levé straně násobím 14xy a dělím 14xy, což je to samé jako násobení nebo dělení jedničkou, takže to se vykrátí. Zbývá mi jen 'L', naše délka, což je celý smysl dělení obou stran 14xy. Na pravé straně se nejprve podívám na koeficienty. Mohl bych říct 42 děleno 14, což je 3. Mohl bych říct, že 'x' děleno 'x' bude 1, potom mám 'y na třetí' děleno 'y'. 'y na třetí' děleno 'y' bude… 'y na třetí' děleno 'y' bude 'y na druhou'. A máme hotovo. Naše délka je 3 'y na druhou'. Takže naše délka se rovná 3 'y na druhou'.
video