Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (6/24) · 6:34

Rozklad kvadratického výrazu Další důležitá dovednost v matematice, kterou je rozklad kvadratického výrazu, je názorně vysvětlena v tomto videu.

Navazuje na Mnohočleny.
video