Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (7/24) · 13:57

Rozkládání na součin pomocí seskupování Občas narazíme na kvadratický výraz, který před členem 'x²' má jiné číslo než obvyklou jedničku. Pojďme si ukázat, jak se v takovém případě postupuje.

Navazuje na Mnohočleny.
video