Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (8/24) · 3:55

Rozkládání na součin pomocí seskupování 2 Další příklad rozkladu kvadratického výrazu (trojčlenu), který má kvadratický člen různý od jedné, na součin.

Navazuje na Mnohočleny.
video