Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (14/24) · 2:23

Rozložení na součin pomocí vzorce pro rozdíl druhých mocnin Při rozkladu mnohočlenů na součin je dobré nezapomínat na známé vzorečky, které nám mohou usnadnit práci. Tak tomu je i v tomto příkladu.

Navazuje na Mnohočleny.
video