Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (16/24) · 4:37

Vzorec (ax+b)² Vzoreček (x+b)² již ovládáte bez problémů? Výborně, pojďme si to nyní rozšířit pro případ, kdy je 'x' přenásobeno nějakým číslem.

Navazuje na Mnohočleny.
video