Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (17/24) · 3:39

Rozložení mnohočlenu podle vzorce Pojďme si procvičit rozklad kvadratického výrazu pomocí vzorce (ax+b)², který jsme si zavedli v minulém videu.

Navazuje na Mnohočleny.
video