Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (18/24) · 3:53

Rozložení mnohočlenu podle vzorce a vytýkání Další příklad na aplikaci vzorce (ax+b)². U všech členu v tomto mnohočlenu máme navíc záporné znaménko, které můžeme lehce vytknout.

Navazuje na Mnohočleny.
video