Pokročilé výrazy s proměnnými
Pokročilé výrazy s proměnnými (6/10) · 4:16

Úprava výrazu Potrénujeme si úpravu výrazů na příkladu, který zprvu vypadá ošklivě.

Navazuje na Výrazy s proměnnou.
V tomto videu bych s vámi chtěl potrénovat úpravu výrazů zahrnující ošklivá čísla. Tato čísla jsou tak nějak ošklivá. Jako vždy, pozastavte si video a pokuste se výrazy upravit, než se do nich pustím já. Dobrá, předpokládám, že jste se o to pokusili. Pusťme se do toho. Máme -5,55 minus 8,55 krát 'c' plus 4,35 krát 'c'. Ze všeho nejdříve, mohu zkombinovat výrazy s 'c'? Určitě mohu. Nejdříve sečteme -8,55 krát 'c' s 4,35 krát 'c', to bude, podívejme… To bude -8,55 plus 4,35. Pouze sečítám koeficienty… …krát 'c', a samozřejmě, stále máme -5,55 vepředu. -5,55. Napíšu sem plus. Jak spočítáme -8,55 plus 4,35? Je několik způsobů, jak o tom přemýšlet. Jeden ze způsobů je zápor od čísla (8,55 minus 4,35). 8,55 minus 4,35 to je, podívejme se… 8 minus 4 bude 4, 55 setin minus 35 setin je 20 setin. Takže mohu napsat 4,20, což je vlastně 4,2. Toto celé může být tedy nahrazeno výrazem -4,2. Celý můj výraz se zjednodušil na -5,55 a místo plus -4,2 krát 'c' mohu psát minus 4,2 krát 'c'. A jsme hotovi. To už nelze zjednodušit. Nemůžeme sečíst člen, který neobsahuje proměnnou, se členem, který proměnnou obsahuje. Toto je tak jednoduché, jak to jen lze. Udělejme další příklad. Zde jsou další strašná čísla. Všechna jsou vyjádřena jako zlomky. (2 lomeno 5) krát 'm' minus (4 lomeno 5) minus (3 lomeno 5) krát 'm'. Jak to mohu zjednodušit? Mohl bych sečíst všechny členy s 'm' dohromady. Jen změním pořadí. Přepíšu to jako (2 lomeno 5) krát 'm' minus (3 lomeno 5) krát 'm' minus (4 lomeno 5). Jen jsem změnil pořadí. Vidíme, že máme dva členy s 'm'. Mohu sečíst tyto dva členy. Bude to [(2 lomeno 5) minus (3 lomeno 5)] krát 'm' a pak minus (4 lomeno 5). Kolik je tedy (2 lomeno 5) minus (3 lomeno 5)? To bude (-1 lomeno 5). Bude to (-1 lomeno 5). Máme tedy (-1 lomeno 5) krát 'm' minus (4 lomeno 5). …minus (4 lomeno 5). Opět jsme hotovi. Nejde to už zjednodušit. Nemohu sečíst člen s 'm' k tomuto členu (-4 lomeno 5). Jsme tedy hotovi. Udělejme ještě jeden. Udělejme ještě jeden příklad. Tento je zajímavý. Mám závorky a všechno ostatní. Jako vždy, pozastavte video a zkuste to sami. Dobrá, pusťme se do toho společně. Co chci udělat nejdříve, tak roznásobit závorku dvojkou, abychom jen přičítali nebo odečítali. Roznásobíme-li touto 2, dostaneme 2 krát (1 lomeno 5) krát 'm', což je (2 lomeno 5) krát 'm'. Ujistěme se, že vidíme to 'm'. 'm' je zde. 2 krát (-2 lomeno 5) je (-4 lomeno 5). Pak tu je plus (3 lomeno 5). Jak to můžeme dále zjednodušit? Mám tyto dva členy, které neobsahují proměnnou. Jsou to jen čísla. Mohu je sečíst. Máme (-4 lomeno 5) plus (3 lomeno 5). Kolik je -4 plus 3? Bude to -1. Bude to tedy (-1 lomeno 5), což máme tady ve žlutém rámečku. Stále máme (2 lomeno 5) krát 'm', (2 lomeno 5) krát 'm' minus (1 lomeno 5). A jsme hotovi. Zjednodušili jsme to, jak to jen šlo.
video