Lomené výrazy
Lomené výrazy (7/13) · 0:56

Zjednodušování jednočlenů Pokud máme ve zlomku jak v čitateli, tak ve jmenovateli již součin v zadání, máme práci jednodušší: stačí už jen hledat stejné členy a zkrátit je.

Navazuje na Rozklad mnohočlenů.
Zjednodušte (28 krát 'b na šestou') děleno (7 krát 'b'). To je stejné jako (28 děleno 7) krát ('b na šestou' děleno 'b'). Udělal jsem to, abychom měli 'b na šestou' děleno ('b na na něco jiného'). V tomto případě je to děleno 'b', což je stejné jako 'b na první'. To můžeme zjednodušit pomocí pravidel pro počítání s mocninami. 28 děleno 7 můžeme zjednodušit, protože 28 je dělitelné 7. 28 děleno 7 se rovná 4. 'b na šestou' děleno 'b na první' je 'b na (6 minus 1)'. …krát 'b na (6 minus 1)', tedy 'b na pátou'. Odpověď je 4 krát 'b na pátou'.
video