Mocniny a odmocniny
Mocniny a odmocniny (9/20) · 1:21

Seznámení s odmocninou Existuje opačná operace k mocnění? Na příkladu se seznámíne s odmocninou.

Máme za úkol najít druhou odmocninu ze 100. Napíšu si to o něco větší. Symbol druhé odmocniny je tento velký „háček“. Druhá odmocnina ze 100. Pokud to máme napsáno v tomto tvaru, jedná se o kladnou odmocninu. Rozumíte-li záporným číslům, víte, že existuje také záporné řešení odmocniny. Pokud ale vidíte tento symbol, znamená to druhá odmocnina s kladným řešením. Zamysleme se nad tím, co to znamená. Hledáme číslo, kladné číslo, pro které platí, že pokud ho vynásobím samo sebou, vyjde mi 100. Které číslo musím vynásobit sebou, aby byl výsledek 100? Víme, že když násobím 9 sama sebou, vyjde mi 81. Pokud násobím 10 samo sebou, vyjde mi 100. A to se rovná… Napíšu to takto, i když tento krok můžete vynechat. Ale můžete to přepsat jako druhou odmocninu ze… a namísto 100 napíšete 10 krát 10. Víte, že druhá odmocnina z nějakého čísla násobeného samo sebou se rovná tomu číslu. Tedy se to rovná 10. Druhá odmocnina ze 100 je 10. Existuje i jiný způsob, kterým můžeme napsat totéž. 10 na druhou, což je rovno 10 krát 10, se rovná 100.
video