Mocniny a odmocniny
Mocniny a odmocniny (2/20) · 3:03

Seznámení s mocninami Je možné opakované násobení zapsat efektivněji? Ukážeme si, že ano a takovému zápisu říkáme mocniny.

Už víte, že násobení si můžete představit jako opakované sčítání. Když máme 2 krát 3, můžeme si to představit jako sčítání tří dvojek. Takže 2 plus 2 plus 2. Všimněte si, že jsou tu 1, 2, 3 dvojky. Po sečtení dostaneme 6. V tomto videu vám chci ukázat myšlenku opakovaného násobení. Ukáži novou operaci, kterou může chápat jako opakované násobení. Této operaci říkáme umocňování a k zápisu používá exponent. A zní to velmi zvláštně. Ale ukážeme si na pár příkladech, že to není tak obtížné. Uvažujme, že máme 2 na třetí. Tak to... Napíšu to správnými barvami. Takže 2 na třetí. Můžete být v pokušení říct: "Hej, možná je to 2 krát 3, což by bylo 6." Ale pamatujte, právě jsem řekl, že toto je opakované násobení. Takže když mám 2 na třetí, je tedy myšleno vzájemné násobení. Takže tohle nebude rovno 2 plus 2 plus 2, ale 2 krát... Použiji tečku pro označení násobení. 2 krát 2 krát 2. Dobře, kolik je 2 krát 2 krát 2? Toto je rovno 8. Takže 2 na třetí je rovno 8. Pojďme zkusit nějaké další příklady. Kolik bude 3 na druhou? Nechám vás o tom chvilku přemýšlet. Doporučuji pozastavit video. Pojďme to promyslet. Toto znamená násobit trojku samu sebou. Budeme násobit trojku. Udělám to žlutě. Budeme násobit 3 krát 3. Takže tohle bude rovno 9. Uděláme ještě nějaké příklady. Kolik je, řekněme, 5 na čtvrtou? A co uvidíme je, že začneme velmi rychle dostávat velká čísla. Takže 5 na čtvrtou bude rovno vynásobení pětku 4 krát samu sebou. Tady 5 krát 5 krát 5 krát 5. Všimněte si, máme čtyři pětky a vynásobíme je. Nesčítáme je. Není to 5 krát 4. Výsledek není 20. Je to 5 krát 5 krát 5 krát 5. Takže kolik to bude? 5 krát 5 je 25. 25 krát 5 je 125. 125 krát 5 je 625.
video