Mocniny a odmocniny
Mocniny a odmocniny (3/20) · 1:15

Příklad: Vypočítej mocninu Vypočítej, kolik je třetí mocnina 5.

Najděte třetí mocninu čísla 5. Dovolte mi to přepsat. Máme 5 na třetí. Nyní je důležité mít na paměti, že to není totéž jako 5 krát 3. Míní se tím třikrát mezi sebou vynásobené číslo 5, neboli 5 krát 5 krát 5. 5 krát 3… pro zopakování si uvědomíme rozdíl… 5 krát 3… dovolte mi to napsat zde. 5 krát 3 je totéž jako 5 plus 5 plus 5. Takže když vynásobíte třemi, budete přičítat totéž číslo třikrát. Když počítáte třetí mocninu, tak totéž číslo vynásobíte mezi sebou třikrát. Takže 5 krát 3, jak jsme viděli před chvílí, je 15. Ale 5 na třetí, je třikrát mezi sebou vynásobené číslo 5, To se tedy rovná… 5 krát 5 je 25 a 25 krát 5 je 125, 5 na třetí se rovná 125. A jsme hotovi.
video