Výrazy s mocninami
Výrazy s mocninami (1/10) · 14:01

Základní vzorečky pro práci s mocninami Seznámení s mocninami. Jejich vlastnosti jsou zde shrnuty do tří základních vzorců.

Navazuje na Mocniny a odmocniny.
video