Výrazy s mocninami
Výrazy s mocninami (2/10) · 9:23

Jak správně násobit mocniny? Názorné vysvětlení vzorce pro násobení mocnin. To nám říká, že při násobení mocnin se stejným základem mocnitele sčítáme.

Navazuje na Mocniny a odmocniny.
video