Násobení matice celým číslem Ukázka násobení matice 2x3 číslem 3

video