Desetinná čísla
Desetinná čísla (12/43) · 3:21

Příklad 3: Porovnání desetinných čísel Které z desetinných čísel 9,97 a 9,798 je větší?

Navazuje na Zlomky.
video