Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (13/43) · 1:44

Příklad 4: Porovnání desetinných čísel Je větší číslo 156,378 nebo 156,348?

Porovnejte 156,378 a 156,348. Předpokládám, že chtějí, abychom zjistili, které z čísel je větší. Přepíši si tedy číslo 156,378 a chceme ho porovnat s číslem 156,348. Pravděpodobně je vám již výsledek jasný, ale pojďme to i tak projít krok za krokem. Prvně se podíváme do řádu stovek, který je zde nejdůležitějším řádem, protože zde má největší hodnotu. Číslice 1 v řádu stovek má mnohem větší hodnotu než 1 v řádu desítek nebo jednotek. 1 na místě stovek říká, kolik stovek číslo obsahuje. V obou číslech ale máme stejný počet stovek. Máme zde 1 stovku a zde také 1 stovku. Pojďme se podívat na desítky. Máme 5 desítek, což je 50. A zde máme také 50, takže zatím jsou obě čísla stejná. Tedy pokud se díváme jen na počet stovek a desítek. Pojďme na řád jednotek. U obou máme 6 v řádu jednotek. 6 jednotek, což je prostě jen 6. To znamená, že dosud jsou čísla stále stejná. Pojďme na řád desetin. 3 desetiny v obou číslech. Podívejme se na setiny. Pokračujeme k menším a menším řádům. Zde máme 7 setin a zde 4 setiny, což je méně setin než v tomto čísle. V tisícinách jsou stejné číslice, ale na nich nezáleží. I kdyby byly různé, tak na nich nezáleží. I kdyby zde bylo větší číslo než zde, protože se čísla liší ve vyšším řádu - v setinách. Jelikož je 7 větší než 4, takže 7 setin je více než 4 setiny. Znamená to, že 156,378 je větší než 156,348 A konkrétně je to kvůli rozdílu na řádu desetin.
video