Desetinná čísla
Desetinná čísla (10/43) · 6:18

Příklad 1: Porovnání desetinných čísel Převádění desetinných čísel na zlomky, převádění na stejného jmenovatele a jejich porovnávání.

Navazuje na Zlomky.
video