Desetinná čísla
Přihlásit se
Desetinná čísla (21/43) · 3:29

Násobení celého a desetinného čísla Jak vynásobit desetinné číslo celým číslem? To si ukážeme na příkladu 9 krát 0,6.

Podívejme se, zda dokážeme vynásobit 9 krát 0,6. A můžeme to zapsat i jinak, pod sebe 9 krát 0,6. A chceme spočítat, kolik to je. Klidně si video zastavte a zkuste na to přijít sami. Trochu vám napovím. 0,6 je to samé, co 6 děleno 10. Víme, že jsme začali se 6. Tu můžeme zapsat jako 6,0 a pokud to vydělíte 10... dělení 10 odpovídá posunutí desetinné čárky o jedno místo doleva. 6 děleno 10 rovná se 0,6 Posouváme desetinnou čárku o jedno místo doleva. Předpokládám, že byste to zvládli, ale teď použiji to, co již víme, abych přepsal to, co chceme násobit. 9 krát 0,6 je to samé co 9 krát... 0,6 je 6 děleno 10 A u tohoto výrazu bychom mohli napřed 6 dělit 10 a v tom případě bychom dostali 0,6 a vyšel by z toho tento příklad, nebo bychom mohli násobit napřed 9 krát 6. A pojďme vypočítat 9 krát 6, to víme jak spočítat a poté budeme dělit deseti, to také umíme. Vše je to o posouvání desetinné čárky. Mohli bychom napsat 9 krát 6. Už víme, že to je 54. Tady je 54. Abychom dostali tento výraz, musíme dělit 10. Musíme dělit 10. Co se děje, když něco dělíme 10? V předchozím videu jsme viděli, proč to tak je. Je to právě o významu zápisu desetinných čísel. Každá pozice představuje 10krát více, než ta napravo od ní. Nebo každá z pozic představuje 1/10 z pozice vlevo. 54 děleno 10. To bude... Mohli byste začít s 54. Dám sem 0. Musím mít desetinnou čárku. A dělíme 10. To je stejné jako přesun desetinné čárky o jedno místo doleva. Bude to 5,4. Mělo by vám to dávat smysl. 5 krát 10 je 50. 0,4 krát 10 je 4. Takže by Vám mělo dávat smysl, že 54 děleno 10... přepíšu to... 54 děleno 10 rovná se 5,4. Sem nahoru patří výsledek 5,4 a to je ono. Výsledek je 5,4. Všimněte si 9 krát 6 je 54. 9 krát 0,6 je 5,4. A tady vidíte menší vzorec. V těchto dvou číslech mám přesně jednu číslici napravo od desetinné čárky. A při násobení... Desetinnou čárku jsem nebral v úvahu. Řeknu si 9 krát 6 a mám 54. Ale potom musím dělit 10, abych zohlednil desetinné místo. Musím vzít v úvahu, že toto není 6, je to 6/10. Mám tu jedno číslo napravo od desetinné čárky. Chci abyste přemýšleli o tom, jestli je to obecně platný princip. Můžeme jen spočítat celkový počet číslic napravo za desetinnou čárkou? A bude mít potom součin stejný počet číslic vpravo od desetinné čárky? Nechám Vás o tom přemýšlet.
video