Desetinná čísla
Desetinná čísla (29/43) · 4:20

Písemné dělení celého čísla desetinným číslem Jak písemně vydělíme celé číslo desetinným čísel? Vysvětlíme si to na příkladu 518 děleno 0,7. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Navazuje na Zlomky.
Vydělme číslo 518 číslem 0,7. Dělíme celé číslo desetinným číslem. Můžeme to také zapsat jako 518 děleno ... Napíšu to o něco větší. Budeme to pak potřeba. 518 děleno ... Znaménko dělení má být bílé. ... děleno 0,7. Protože tu máme desetinné číslo, tak se nejprve nějak pokusíme převést příklad na celočíselné dělení. Nejsnadněji to uděláme tak, že z to budeme násobit 10, což je v podstatě posun desetinné čárky doprava. Z tohoto se stane číslo 7. Ale nemůžeme to provést jen pro číslo, kterým dělíme. Musíme to provést i s číslem 518, aby se hodnota výsledku nezměnila. Potřebujeme tedy násobit obě čísla deseti. Takže pokud posuneme desetinnou čárku doprava u čísla 0,7 a přeměnili ho v číslo 7, tak také potřebujeme posunout desetinnou čárku doprava u čísla 518. A teď si asi říkáte: "Žádnou desetinnou čárku tu u čísla 518 nevidím". Ona tu je, ale nemusí být zapsaná, protože je to 518,00 ... A můžeme přidat kolik nul chceme. Takže pokud posuneme desetinnou čárku doprava, tak z toho bude 5180. Říkáme zde, že 518 děleno 0,7 je to samé co 5180 děleno 7. Všimněte si, že jsme jen posunuli desetinnou čárku doprava u obou těchto desetinných čísel vynásobením 10. A to nezmění hodnotu výsledku. A nebo si to představte jako zápis ve tvaru zlomku. Je to to samé co 518 lomeno 0,7. Vynásobíte čitatel a jmenovatel deseti a dostanete 5180 lomeno 7. Trochu to tu pročistím, abychom si zapamatovali, co jsme provedli. Posuneme desetinnou čárku doprava. Takže teď je tu 7. Desetinná čárka je zde. Vlastně nemusíme už desetinnou čárku psát. Je to vlastně 7,0, takže to zapíšeme pouze jako 7. Poté u čísla 518 se desetinná čárka posunula sem. Je to teď 5180. Tady to prodloužím. A tohle už je běžný příklad na dělení. Kolik je 5 děleno 7? Vejde se tam 0krát. 0 krát 7 je ... Radši pojďme k věci. 7 se do 5 nevejde. Vejde se do 51. 7 krát 7 rovná se 49, takže se vejde 7krát. 7 krát 7 je 49. Odečteme 51 minus 49 rovná se 2. A teď si přepíšeme tuto 8. 7 se do 28 vejde 4krát. 4 krát 7 rovná se 28. Odečteme a dostáváme 0. Dolů přeneseme nulu. Chceme se dostat alespoň k desetinné čárce. Připíšeme tam další nulu. A když mluvím o desetinné čárce ... Můžeme čárku zapsat i sem, abychom se ujistili, že jsme na správných místech. Nebo že bude čárka na správném místě. Dávám pozor, kam zapisuji výsledek dělení 51 děleno 7. Píši 7 přímo nad číslici 1 u čísla 51. Po vypočtení 28 děleno 7 zapisuji 4 přímo nad 8 na pozici jednotek. A teď můžeme zapsat, kolikrát se 7 vejde do 0. Je to 0krát. 0 krát 7 je 0. Po odečtení nemáme zbytek. A tak bychom mohli pokračovat a dostávat stejným způsobem další nuly. Ale vidíte, že výsledek je 740.
video