Desetinná čísla
Desetinná čísla (17/43) · 1:11

Příklad: Písemné odčítání 2 desetinných čísel Jak se odčítají desetinná čísla? Na příkladu 9,57 minus 8,09 se naučíme písemné odčítání s desetinnými čísly.

Navazuje na Zlomky.
Zkusme odečíst 9,57 minus 8,09. Nejprve si zastavte video a zkuste si příklad vypočítat sami, než ho spočteme společně. Tak, nyní si to přepíšeme. Když si čísla budeme přepisovat, zapíšeme pod sebe stejná desetinná místa. Jakmile máme 8,09 zapsané takto, můžeme se pustit do odečítání. Chceme odečíst 9 setin od 7 setin. Protože tu nemáme dostatek setin, zkusíme se podívat na desetiny. Podívejme se, můžeme-li čísla přeskupit tak, abychom měli nahoře vždy větší čísla. Chceme odečíst 0 desetin od 5 desetin. Máme tedy dostatek desetin a tak můžeme čísla přeskupit. Takže namísto 5 desetin tu budu mít jen 4 desetiny. A tu 1 desetinu přidám k setinám, protože je 1 desetina to samé co 10 setin, dostaneme 17 setin. 17 minus 9 je 8. 4 minus 0 jsou 4. A poté tu ještě máme 9 minus 8, což je 1. Takže výsledek bude 1,48.
video