Desetinná čísla
Desetinná čísla (40/43) · 3:49

Příklad 3: Převod zlomku na desetinné číslo Jak převedeme zlomek 21/60 na desetinné číslo?

Navazuje na Zlomky.
video