Desetinná čísla
Desetinná čísla (8/43) · 4:03

Přeskupování v desetinných číslech 2 Vyplnění mezery tak, aby se čísla na obou stranách po rozepsání do řádů rovnala.

Navazuje na Zlomky.
Máme vyplnit mezery tak, abychom dokončili rovnici. Máme tady, že 86,93 je rovné 5 desítkám + něco jednotek + 9 desetin + 3 setiny. Rozepíši 86,93 a budeme přemýšlet, jak bych mohl přerozdělit hodnoty mezi řády tak, abych dostal něco bližšího nebo přesně takového, co máme na pravé straně. 8 je v 86,93 na řádu desítek. Takže doslova reprezentuje 8 desítek. Mohu to tedy napsat jako 80. 6 v 86 reprezentuje 6 jednotek. To si můžu napsat jako 6. Pak 9 v 86,93 je 9 desetin. To si můžu zapsat... Můžu si napsat tuhle 9 jako... Je napravo od desetinné čárky. Tohle je plus 9 desetin. A pak 3 z 86,93 je na řádu setin. Reprezentuje 3 setiny. Takže tohle je plus 3/100. Rozepsal jsem číslo, které mám nalevo. Teď opíšu to, co je na pravé straně. Takže toto bude rovno... Je tu 5 desítek. Budu psát všechny desítky červenou barvou. Pak je tu nějaký počet jednotek. Nechám tu místo čísla mezeru. Plus 9 desetin. Takže 9 desetin je pořád 9 desetin. Plus 3 setiny. Ještě to barevně označím. Tohle je 9 desetin. Tohle je těch 5 desítek. To je 50. Máme tu nějaké jednotky. To je zde. Pak 9 desetin. A konečně 3 setiny, takže plus 3/100. Jak docílíme toho, aby se pravá strana rovnala levé? Doplněním tohoto prázdného místa. No, obě strany mají 3/100. Obě strany mají taky 9/10. A tak to, co je opravdu jiné je, že na levé straně... Napíši to barvou, která bude vidět. Na levé straně máme 80 plus 6. Na pravé straně máme 50 plus něco. Takže 80 plus 6 je zřejmě 86. Co musí být přičteno k 50, aby to dalo 86? Musíme přičíst 36. Teď obě strany po součtu dávají stejný výsledek. 80 plus 6 je 86. 50 plus 36 je 86. Pak máme na obou stranách 9/10 i 3/100. Teď si možná říkáte: Počkat! Je zde 36. To opravdu znamená 36 jednotek? A já řeknu ano. To doslova znamená 36 jednotek. Může si to představit tak... Tohle je stejná věc jako 36 krát 1. Můžeme to tedy přepsat jako... A vyplnit tuhle hodnotu. ...86,93 je rovno 5 desítek plus 36 jednotek plus 9 desetin plus 3 setiny. Sečtěte si to! Dostanete 86,93. Co jsme vlastně tady provedli? Vlastně jsme porovnali čísla 8 a 5 a viděli jsme, že chybí 3 z desítek. Ale sebrání 3 z desítek je vlastně sebrání 30 z hodnoty, kterou představuje. Takže jsme vzali 30 z desítek a dali jsme ji do jednotek. Měli jsme 86 a sebrali jsme 30, zbylo 50 v místě desítek, reprezentovanou touto 5. A pak dáte těch 30 do jednotek a máte 36. Máte 36 jednotek.
video